top of page
Search
  • Writer's pictureKulturni center Vintgar

Družbena integracija. Ustvarjanje gostoljubnejše družbe


ERASMUS+ Knowing Me, Knowing You Project

Knowing Me, Knowing You Project 3. do 5. november 2017, London


#ERASMUS#mobilnost #študentskeizmenjave #raznolikost #pluralnost #migracije #solidarnost#identiteta #pripadnost
16 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page