top of page
Search
  • Writer's pictureKulturni center Vintgar

Kulturni večer: Bioetika

Updated: Dec 8, 2018


Tokrat smo naš kulturni večer namenili razmišljanju o bioetiki in etičnih vprašanjih s katerimi se spopadajo zdravniki in drugi zdravstveni delavci pri opravljanju svojega poklica.


S tem srečanjem smo sklenili teden bioetike, ki je septembra potekal v Madridu, skupaj z mladimi s Poljske in Španije.
Miha Oražem, dr. med. in strokovnjak za bioetiko v Sloveniji, je kratko orisal bistvene pojme bioetike, ob koncu srečanja pa nam je predstavil paliativno oskrbo, v kolikšni meri je le-ta nudena v Sloveniji ter izrazil iskreno željo, da bi bila v prihodnje dostopna vsem bolnikom, ki jo potrebujejo.


74 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page