top of page
Search
  • Writer's pictureKulturni center Vintgar

#Be the Change

Updated: Sep 21, 2020

Španska fundacija Esycu skupaj s še tremi evropskimi subjekti iz Belgije (Evropska univerza College Association), Slovenije (Zavod Družba in Kultura, zavod za vzgojo, znanost, izobraževanje in kulturo) in Poljske (Fundacja Klub Filary), začenja nov projekt o mehkih veščinah za mlade, ki ga sofinancira program Evropske unije Erasmus+.


Projekt Be the Change smo z velikim navdušenjem pričeli izvajati pred nekaj meseci. Namen projekta je omogočiti mladim, da s programom #BetheChange pridobijo in razvijejo mehke veščine (soft skills), vrsto socialnih veščin, ki jim bodo koristile tako na poklicni poti kot tudi na poti osebnega razvoja, ob upoštevanju 17 ciljev Agende za trajnostni razvoj 2020.

Projekt, ki ga sestavljen več faz, bo trajal 14 mesecev.


Prvo skupno srečanje(kick off meeting) je februarja letos potekalo v Sloveniji, kjer smo se vsi sodelujoči subjekti seznanili s projektom in programsko časovnico. V nadaljevanju projekta smo izvedli informativno anketo, kjer smo med mladimi poizvedeli, kakšno je njihovo poznavanje mehkih veščin ter preverili zanimanje za mentoring in usposabljanje na tem področju. Rezultati analize so bili nadvse spodbudni, saj smo ugotovili, da mladi želijo biti aktivni in proaktivni pri izgradnji lastne osebne in poklicne prihodnosti.


Pred pričetkom poletja je bil v sklopu projekta predviden teden usposabljanja za mentorje (mobility), ki naj bi se ga udeležilo 12 strokovnjakov s področja izobraževanja, mladine, okolja in družbe. Zaradi vpliva svetovne pandemije bo izobraževanje in usposabljanje mentorjev potekalo na spletnih platformah.Strokovnjaki-mentorji bodo vsak v svoji državi v praksi, s pomočjo multiplikatorjev, delili pridobljena znanja. Na dogodkih, namenjenih mladim od 15 do 25 let, bodo dijaki in študentje izboljšali svoje mehke veščine, prav tako pa se bodo tudi naučili oblikovati in voditi civilne pobude, povezane s cilji trajnostnega razvoja. Ob koncu projekta je v Valencii predvideno srečanje sodelujočih subjektov in mentorjev, kjer bodo sodelujoči ovrednotili rezultate projekta, izmenjali si bodo tudi dobre prakse za prihodnje sodelovanje na tem področju.
Projekt »KA2 Developing Soft Skills to Transform Our World (17 SDGs)« sofinancira program Evropske unije Erasmus+.


The Esycu Foundation is working on a new project which is based on Soft Skills for young people. The project is co-financed by the Erasmus+ program of the European Union along with three other entities in Europe: Belgium (European University College Association), Slovenia (Zavod Druzba in Kultura, zavod za vzgojo, znanost, izobrazevanje in kulturo) and Poland (Fundacja Klub Filary).


We started the Be the Change project a couple of months ago. This training will enable us to help our young people to develop their Soft Skills, a set of social skills that will benefit them in their future professional and personal life, while taking into account the 17SDGs of the European agenda 2030. This project has a duration of 14 months. The kick off meeting was the first step and it was held in February in Slovenia. Due to the Covid-19 global pandemic, theTraining week (Mobility) for mentors was moved online. All the training will be further on put into practice in each country through dissemination events. During these events young people will have an opportunity to improve their soft skills. They will learn to design and lead citizen participation initiatives linked to the SDGs through training programs.

88 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page